COGEM: voorop en bij de tijd

Evaluatie 2016

In het voorjaar 2016 is de COGEM geëvalueerd door een externe commissie bestaande uit prof. dr. Wiebe Bijker, prof. dr. Willem de Vos, onder voorzitterschap van mr. drs. Jan Staman. In de Wet milieubeheer is namelijk vastgelegd dat de COGEM elke 4 jaar haar taak, samenstelling, inrichting en werkwijze aan een onderzoek onderwerpt en aan de hand daarvan voorstellen kan doen voor gewenste veranderingen.

De centrale vraag bij de evaluatie was ‘is de COGEM bij de tijd en goed voorbereid?’ Het antwoord van de evaluatiecommissie op deze vraag is een volmondig ja.

In haar rapport “COGEM: voorop en bij de tijd” stelt de evaluatiecommissie onder meer dat de kwaliteit van het werk van de COGEM uitstekend is en voldoet aan de eisen die hieraan gesteld mogen worden, de COGEM gezag heeft en nationaal en internationaal hoog aangeschreven staat, betrokken leden en een goed functionerend secretariaat heeft, en dat de organisatie qua inrichting en samenstelling opgewassen is tegen de taken en uitdagingen die op de COGEM afkomen.

De evaluatiecommissie constateert dat het werkveld van de COGEM sterk in beweging is, maar dat tegelijkertijd op met name Europees niveau sprake is van politieke stagnatie en impasses in de besluitvorming. Ze is van mening dat de COGEM een meer proactieve en krachtigere rol kan spelen als gezaghebbend adviesorgaan binnen deze dynamiek.

In haar reactie op de evaluatie in een brief aan de Tweede Kamer, stelde staatssecretaris Dijksma “Ik ben zeer tevreden met de uitkomsten van de evaluatie. Ik onderschrijf de conclusies van de evaluatiecommissie over de kwaliteit van het werk van de COGEM. Ik constateer dat de COGEM de aandachtspunten en aanbevelingen uit de evaluatie ter harte neemt in het streven naar optimalisering en continue verbetering van de uitvoering van haar taken.”