Onderzoek is een onmisbare steunpilaar voor de COGEM

COGEM onderzoeksprogramma 2016

De COGEM beschikt over een bescheiden budget om door externen onderzoek te laten uitvoeren ter ondersteuning van haar taken. Gezien het brede taakveld van de COGEM zijn ook de onderzoeksrapporten sterk verschillend van onderwerp en karakter. Alle onderzoeksrapporten worden gepubliceerd op de COGEM website. In 2016 heeft de COGEM vijf onderzoeksrapporten laten opstellen.

Aan de hand van de onderzoeksrapporten heeft de COGEM een drietal adviezen kunnen opstellen om de risicoanalyse en vergunningverleningsprocedures te verbeteren. Op basis van een onderzoek naar de bestuivingswijzen van een groot aantal plantensoorten en de aanwezigheid van kruisbare verwanten, heeft de COGEM geadviseerd om de lijst met plantensoorten en de vereiste maatregelen om verspreiding uit kassen tegen te gaan, in de Regeling ggo aan te passen. Ook heeft de COGEM geadviseerd om biologische bestrijding in kassen met gg-planten onder bepaalde voorwaarden toe te staan, en om de Regeling ggo aan te passen omdat deze onvoldoende rekening houdt met het gebruik van biologische bestrijders. Uit het onderliggende onderzoek bleek dat biologische bestrijding soms de meest effectieve methode is om plagen te bestrijden, maar ook dat het een potentiële bron kan zijn voor verspreiding van transgeen stuifmeel uit de kas.

Het derde advies betrof het gebruik van zogenaamde Single-Use Bioreactors (SUB’s) voor de grootschalige kweek van genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s). SUB’s zijn bioreactoren voor eenmalig gebruik die bestaan uit een kunststof bioreactorzak opgehangen in een roestvrijstalen omhulsel. Aan de hand van het onderzoek heeft de COGEM een advies uitgebracht met een update van de eisen die aan vergunningaanvragen voor grootschalige productie in SUB’s, gesteld moeten worden.

De twee andere onderzoeksrapporten waren anders van aard. De COGEM heeft in het kader van haar vierjaarlijkse evaluatie laten onderzoeken of haar advisering over zogenaamde chimere virussen consistent en voldoende transparant was. In het rapport wordt geconcludeerd dat de COGEM consistent is in haar adviezen, maar dat de transparantie verbeterd kan worden.

In het laatste onderzoeksrapport worden de achtergrond, het doel en de reikwijdte van de Europese regelgeving over ggo’s uiteengezet. Deze regelgeving wordt door velen als ingewikkeld ervaren. Omdat de COGEM een goed begrip van de regelgeving van essentieel belang vindt voor een goed geïnformeerd debat en inhoudelijke dialoog, heeft ze een analyse van de EU regelgeving laten opstellen. Het rapport bevat tevens een beschouwing van de auteurs over de historie van de ggo-regelgeving, de problematiek binnen de huidige praktijk en de verwachte effecten van een pas ingevoerde Richtlijn die landen de bevoegdheid geeft om zelf te besluiten over de teelt van gg-gewassen op eigen grondgebied.