Samenstelling van de Commissie Genetische Modificatie in 2016

De COGEM bestaat uit maximaal veertig (buiten)leden verdeeld over drie subcommissies. De twintig leden en de voorzitter worden benoemd door de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. De buitenleden worden aangesteld door het dagelijks bestuur van de COGEM. De expertise van de leden weerspiegelt het brede werkterrein van de commissie. Voor specifieke vraagstukken wordt een beroep gedaan op externe deskundigen. De COGEM wordt ondersteund door een professioneel secretariaat.

Wijzigingen ledenbestand

In 2016 zijn de volgende leden en buitenleden teruggetreden: dr. ir. V. Beekman, prof. dr. H. Dons, prof. dr. G.A.P. Hospers, prof. dr. M.J.A. Margadant-van Arcken, dr. K.C. Wolthers. Marjan Margadant-van Arcken, Hans Dons en Volkert Beekman maakten deel uit van de subcommissie Ethiek en Maatschappelijke Aspecten, Geke Hospers en Katja Wolthers van de subcommissie Medisch Veterinair. De COGEM dankt hen hartelijk voor hun inzet en het vele werk dat ze voor de commissie hebben verzet.

De COGEM heeft in 2016 vijf nieuwe buitenleden mogen verwelkomen. Drs. Hans van den Berg, prof. dr. Ellen Moors en prof. dr. Arend-Jan Waarlo hebben de subcommissie Ethiek en Maatschappelijke Aspecten versterkt. Dr. Mariet Feltkamp en prof. dr. Clemens Dirven hebben zitting genomen in de subcommissie Medisch Veterinair.

De huidige samenstelling van de COGEM kunt hier bekijken

Wijzigingen in het secretariaat

In 2016 zijn drs. Bart Erkamp (wetenschappelijk stafmedewerker), dr. Martine Vrolijk (wetenschappelijk stafmedewerker) en dr. Erik Schagen (wetenschappelijk secretaris subcommissie Medisch Veterinair) uit dienst getreden. Het secretariaat heeft dr. Lisette van der Knaap, dr. Maria Koster en dr. Rogier van Gent (als respectievelijk wetenschappelijk stafmedewerkers en wetenschappelijk secretaris subcommissie Medisch Veterinair) mogen verwelkomen.

Ambtelijke vertegenwoordigers in 2016

Met de ambtelijk vertegenwoordigers die onder meer de COGEM vergaderingen als toehoorder bijwonen, worden de contacten onderhouden met de betrokken overheidsdiensten.

Ministerie van IenM

Dr. D.W.G. Jung, mr. J.K.B.H. Kwisthout, dr. J.E.E. Ng-A-Tham

Ministerie van VWS

Dr. G.A.J. Soete (Gezondheidsraad)

Ministerie van EZ

Drs. T.P.C. van Oers-Verschueren

Vertegenwoordigers van het Bureau Genetisch Gemodificeerde Organismen (BGGO)

Dr. H.C.M. van den Akker, Dr. D.A. Bleijs, dr. ir. M.M.C. Gielkens, dr. D.C.M. Glandorf, dr. D. Horst, dr. B.M te Riet-Schulte, dr. C.P.E. Van Rijn, drs. H.P. de Wijs

Inspectie L&T

Dr. R.M. Hoek, ir. M. Spreuwenberg